Introduktion

Vad skapar skrotvärdet på katalysatorer?

Katalysatorn omvandlar de skadliga ämnena i bilens avgaser till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner. Det är ädelmetaller som gör att dessa kemiska reaktioner äger rum och bland dessa ädelmetaller hittar vi palladium, platina och rhodium.

Nedan kan ni läsa mer om skrotvärdet och metallerna

Skrotvärde Palladium

Palladium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen lätta platinametaller. Det upptäcktes av William Hyde Wollaston år 1803. Palladium är mycket korrosionsbeständigt och räknas som en ädelmetall. Den är en silvervit och utomordentligt smidbar metall. Den angrips inte av luft eller svavelväte men löses av salpetersyra och svavelsyra.Vid rumstemperatur kan metallen i kompakt form lösa 900 gånger sin egen volym vätgas och i kolloidal form 3 000 gånger. Det upplösta vätet är synnerligen reaktivt, och finfördelad palladium utgör därigenom en effektiv katalysator för hydrering.

Då Palladium räknas som ädelmetall har den även ett relativt högt skrotvärde. Mängden Palladium i en katalysator varierar kraftigt och ju mer Palladium en katalysator innehåller desto högre skrotvärde anses den ha.

Skrotvärde Platina

Platina är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen tunga platinametaller. Det kategoriseras som ädelmetall. Platina förekommer i legeringar och används bland annat i kemiska apparater, inom tandteknik och i smycken. Namnet kommer av det spanska ordet platino som betyder "litet silver".

Platina är en silvervit ädelmetall som i ren form är smidbar och böjlig, precis som guld. De flesta platinasmycken som säljs i Sverige är i form av vigselringar eller förlovningsringar, men man finner även denna ädelmetall i katalysatorer. Efter Palladium står denna ädelmetall näst högst i kurs av ädelmetallerna man finner i katalysatorer.

Skrotvärde Rhodium

Rhodium är en ytterst ovanlig metall och förekommer endast i väldigt låga halter i katalysatorer. Rhodium är den dyraste av de tre ädelmetallerna i en katalysator. En katalysator som innehåller lite högre halter av Rhodium betingar därför ett högt pris.

För att se vår lista på värdefulla katalysatorer klicka här.

Ring oss när som helst

070-652 06 90

Sälja katalysator? Vi hämtar och köper
Keramisk katalysator
Keramisk katalysator

Skrotvärde katalysatorer