Ädelmetaller i katalysatorer

Vad är platina, palladium och rhodium?

Platina, palladium och rhodium är tre av de viktigaste ädelmetallerna som används i katalysatorer. Dessa metaller har hög katalytisk aktivitet, vilket betyder att de kan hjälpa till att rena avgaser från bilar och andra fordon.Platina är den mest använda ädelmetallen i katalysatorer och står för cirka 40% av ädelmetallerna som används. Palladium kommer på andra plats med cirka 30% och rhodium används till cirka 20%. Dessa tre ädelmetaller är avgörande för att uppnå de höga avgasreningstyper som krävs idag.

Varför är dessa ädelmetaller värdefulla?

Dessa ädelmetaller är inte bara viktiga för att rena avgaser, utan de har också ett högt ekonomiskt värde. Detta beror på att de är sällsynta och svåra att utvinna från jordskorpan. Platina, palladium och rhodium används inte bara i katalysatorer, utan även inom tillverkning av smycken, elektronik, medicinska instrument och mycket mer.Efterfrågan på dessa ädelmetaller fortsätter att öka, eftersom fler länder inför striktare utsläppsnormer. Detta gör det viktigare än någonsin att återvinna dessa ädelmetaller på ett miljövänligt sätt.

Varför är återvinning av dessa ädelmetaller viktigt?

Eftersom dessa ädelmetaller är sällsynta och dyra att utvinna är återvinning en viktig del av vår miljöstrategi. Återvinning av platina, palladium och rhodium från katalysatorer minskar behovet av att utvinna nya metaller från jordskorpan, vilket minskar de negativa effekterna på miljön. Det är också kostnadseffektivt och minskar behovet av att importera dyra metaller från andra länder.

Fördelar med att sälja dina katalysatorer för återvinning

Genom att sälja dina gamla katalysatorer för återvinning, kan du dra nytta av flera fördelar. För det första kan du få betalt för ädelmetallerna i din katalysator, oavsett om den fungerar eller inte. För det andra kan du bidra till en mer hållbar framtid genom att minska behovet av utvinning av nya metaller från jordskorpan. Slutligen kan du göra en insats för att minska mängden avfall som hamnar på soptipparna.

Ring oss när som helst

070-652 06 90

Vi köper katalysatorer

Platina, Palladium och Rhodium