Vad är ett partikelfilter?

Ett partikelfilter, även känt som en dieselpartikelfälla (DPF), är en anordning som används i fordon, särskilt dieselbilar, för att minska utsläppen av skadliga partiklar och partikulärt material som kommer från förbränning av bränsle. Detta är avgörande för att förbättra luftkvaliteten och minska miljöpåverkan.

Hur fungerar ett partikelfilter?

Partikelfiltret fungerar genom att fånga upp och lagra partiklar som finns i fordonets avgaser. Detta görs genom en process som kallas filtration. Här är hur det fungerar i några steg:

  • Avgaserna passerar genom partikelfiltret.
  • De skadliga partiklarna fastnar i filtret på grund av dess speciella struktur.
  • Partiklarna bränns bort vid höga temperaturer, vanligtvis över 600 °C, i en process som kallas regenerering.
  • Kvarvarande aska och partiklar avlägsnas från filtret. Detta gör att endast renad luft släpps ut i atmosfären.

Varför är Partikelfiltret Viktigt?

Partikelfiltret spelar en avgörande roll när det gäller att minska luftföroreningar och förbättra luftkvaliteten. Här är några av de viktigaste skälen till varför det är så betydelsefullt:

  • Genom att minska utsläppen av skadliga partiklar minskar partikelfiltret hälsoriskerna för människor som exponeras för luftföroreningar. 
  • Partikelfiltret hjälper till att minska mängden partiklar som släpps ut i atmosfären, vilket i sin tur minskar påverkan på miljön. Det bidrar till att bevara naturen och vårt omgivande ekosystem.
  • Förlänger Motorlivslängden
  • Genom att förhindra att partiklar och aska når motorn, förlänger partikelfiltret motorlivslängden och minskar underhållskostnaderna.

Ring oss när som helst

070-652 06 90

Underhåll av partikelfilter

Varje dieselfilter, måste tömmas och rengöras regelbundet. Denna process kallas DPF regenerering. Många bilar har en inbyggd regenerering och då sköts allt via bilens motorstyrdon. Det finns 2 sorters regenerering. Vid passiv regenerering sker omvandlingen av sotpartiklarna till CO2 i 350- 525 grader. Detta gör bilen då och då när man kör långvägskörning. Vi mycket stadskörning så kan bilen aktivt regenerera. Då höjs temperaturen på avgaserna till ca 625 grader och då bränns de partiklar som lagrats i filtret upp. Detta sker med jämna mellanrum ca var 100:e mil.

Det finns även möjlighet att man med hjälp av avancerade felsökningsutrustningar kan tvinga bilen manuellt att regenerera filtret. En ytterligare åtgärd kan vara att man skruvar loss filtret och rengör det med speciella vätskor som löser upp sotpartiklarna ur filtret och att man på så vis får rätt flöde.

Ett tätt filter ger med tiden en svagare motor och till slut tänds varningssymbolen på instrumentpanelen som visar att man har problem med filtret.

Funderar du på att sälja ett partikelfilter?

Hör av dig till oss genom telefonnumret nedan eller klicka på knappen för att skicka ett mail. Vi hjälper även till med värderingen av ditt partikelfilter.

Ring oss när som helst

070-652 06 90

Partikelfilter
Partikelfilter

FAQ

Hur ofta behöver ett partikelfilter bytas ut?

Partikelfiltret behöver vanligtvis inte bytas ut utan kan regenereras. Hur ofta det behöver underhåll beror på användningsförhållandena och fordonstyper.

Är partikelfilter dyra att reparera?

Reparationer av partikelfilter kan vara kostsamma, men det är viktigt att hålla dem i gott skick för att undvika större problem och kostnader i framtiden

Kan alla fordon ha partikelfilter?

De flesta moderna dieselbilar är utrustade med partikelfilter som standard. Äldre fordon kan behöva uppgraderas för att installera ett.

Hur påverkar partikelfilter bränsleförbrukningen?

Partikelfiltret kan öka bränsleförbrukningen något på grund av regenereringsprocessen, men dess miljöfördelar överväger vanligtvis detta.

Kan partikelfilter minska utsläppen av växthusgaser?

Ja, partikelfilter kan hjälpa till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser genom att förbättra förbränningsprocessen i motorn.

Vad kostar ett partikelfilter?

Priset på ett partikelfilter kan variera beroende på fordonstyp, modell och tillverkare. Generellt sett kan kostnaden för ett nytt partikelfilter ligga i intervallet från några tusen kronor till flera tiotusentals kronor. Det är viktigt att komma ihåg att reparationer eller utbyte av partikelfilter kan vara en investering i miljön och långsiktig motorhälsa. Det är alltid bäst att konsultera din bilverkstad eller leverantör för att få en exakt kostnadsuppskattning baserat på ditt specifika fordon och behov.

Typer av Partikelfilter

Det finns olika typer av partikelfilter tillgängliga på marknaden, inklusive:

Passivt Partikelfilter

Dessa filter fungerar genom att partiklarna samlas in och lagras tills de bränns bort vid höga temperaturer.

Aktivt Partikelfilter

Aktiva partikelfilter använder en bränslebaserad teknik för att regenerera filtret och avlägsna partiklar.

Katalytiskt Partikelfilter

Dessa filter använder katalysatorer för att underlätta regenereringen och förbättra effektiviteten.

Sammanfattning

Partikelfiltret är en viktig innovation för att minska luftföroreningar och förbättra luftkvaliteten. Genom dess olika typer och dess potential att utvecklas ytterligare spelar det en nyckelroll i att skydda vår hälsa och vår miljö. Så nästa gång du ser en dieselbil på vägen, tänk på det lilla partikelfiltret som arbetar tyst för att göra vår värld renare.

Partikelfilter