Introduktion

Vad är ett partikelfilter?

Ett partikelfilter (dieselpartikelfilter, DPF) är precis som en katalysator en anordning som har till uppgift att rena avgaserna på dieselbilar. Filtret fångar upp och avskiljer partiklarna från dieselbilens avgaser.

Vad fångas upp av partikelfiltret?

Ca 30-95 % av partiklarna kan fångas upp i partikelfiltret. Dessa partiklar består av kolväten, svavel och aska. Ett partikelfilter har en livslängd på ca 10.000 till 20.000 mil sedan måste det bytas eller rengöras. En bil som körs korta sträckor och mycket i stadstrafik sotar igen snabbare än en bil som kör längre sträckor per körning.

Underhåll av partikelfilter

Varje dieselfilter, måste tömmas och rengöras regelbundet. Denna process kallas DPF regenerering. Många bilar har en inbyggd regenerering och då sköts allt via bilens motorstyrdon. Det finns 2 sorters regenerering. Vid passiv regenerering sker omvandlingen av sotpartiklarna till CO2 i 350- 525 grader. Detta gör bilen då och då när man kör långvägskörning. Vi mycket stadskörning så kan bilen aktivt regenerera. Då höjs temperaturen på avgaserna till ca 625 grader och då bränns de partiklar som lagrats i filtret upp. Detta sker med jämna mellanrum ca var 100:e mil.

Det finns även möjlighet att man med hjälp av avancerade felsökningsutrustningar kan tvinga bilen manuellt att regenerera filtret. En ytterligare åtgärd kan vara att man skruvar loss filtret och rengör det med speciella vätskor som löser upp sotpartiklarna ur filtret och att man på så vis får rätt flöde.

Ett tätt filter ger med tiden en svagare motor och till slut tänds varningssymbolen på instrumentpanelen som visar att man har problem med filtret.

Ring oss när som helst

070-652 06 90

Partikelfilter
Partikelfilter

Partikelfilter