Introduktion

Vad är en katalysator?

Katalysatorn sitter på bilens avgassystem. Katalysatorn omvandlar de skadliga ämnena i bilens avgaser till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner och ca 80–95 % av de skadliga ämnena försvinner. Katalysatorn har en arbetstemperatur på 400–600°C, detta gör att det kan ta några minuter innan katalysatorn uppnår den temperatur som kräva för att den ska arbeta optimalt. Därför kan det vara väldigt bra att använda motorvärmare särskilt när det är kallt. Då kommer motorn och katalysatorn snabbare upp i driftstemperatur och bilen drar mindre bränsle samt avgasreningen fungerar som den ska.

Från 1989 är det lagkrav på att bilar ska ha katalysator i Sverige.

Keramiska katalysatorer och metalliska katalysatorer

Det finns 2 sorters katalysatorer. Keramiska katalysatorer och metalliska katalysatorer. När man tittar in i en keramisk katalysator så ser man en rutnät. Mycket små fyrkantiga kanaler går igenom katalysatorn. Keramiken är belagd med ädelmetallerna Platina, Palladium och Rhodium. Man kan titta mot ljuset så ser man ändå igenom den. Keramiken kan även kallas för monolit. (Se bild)

En metallisk katalysator känner man igen på att det är ett nät som är av gjort av metall som är snurrat runt varv på varv. Dessa har metallisk kärna. (Se bild)

Vilka ämnen finns i katalysatorer?

Inne i katalysatorerna finns Platina, Palladium och Rodium dessa är katalytiska ämnen dvs ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar hastigheten vid en kemisk reaktion. Det krävs lägre tryck och lägre temperatur. Helt enkelt en snabbare katalytisk process.

Skulle man inte ha en katalysator på bilen så skulle avgaserna innehålla mycket höga halter av ämnena kolväte, kväveoxider och kolmonoxid. Dessa ämnen är skadliga för naturen då de ger nedfall av surt regn och gasen kolmonoxid som är mycket farlig för djur och människor.

Ring oss när som helst

070-652 06 90

Keramisk katalysator
Keramisk katalysator
Metallisk katalysator

Katalysatorer